Processtappen en tijdlijn plan-m.e.r.

Het Rijk (het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stelt een plan-m.e.r. op ter onderbouwing van nieuwe landelijke milieuregels, die opgenomen zullen worden in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s), zoals het Activiteitenbesluit.

Dit vraagt een uitgebreid proces, waaronder een participatie- en inspraaktraject. Dit participatie- en inspraaktraject is gestart op 23 december 2021. Toen is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de plan-m.e.r. voor de milieunormering (NRD) ter inzage gelegd. Daarop konden tot 16 februari 2022 zienswijzen worden ingediend. Het is de bedoeling dat het m.e.r.-traject najaar 2022 is afgerond. Samenhangend hiermee worden nieuwe milieuregels opgesteld. Deze zullen ook openbaar worden gemaakt. Er is dan ook inspraak mogelijk via de internetconsultatie. Berichtgeving hierover volgt later. De nieuwe regels moeten verder, net als alle wetten en regelgeving, langs de Tweede Kamer en de Raad van State. Naar verwachting kunnen eind 2023 de nieuwe landelijke milieuregels in werking treden.

Hier vind je uitgebreidere informatie over dit landelijke traject, inclusief een meer gedetailleerde planning en informatie over het participatie- en inspraaktraject.

Reactienota zienswijzen NRD

Er zijn in totaal 328 zienswijzen ingediend door 411 personen en organisaties op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD was de eerste stap in het maken van het milieueffectrapport voor nog op te stellen nieuwe landelijke milieuregels voor windparken. De reacties op de ingediende zienswijzen zijn nu gebundeld in een reactienota.  

Lees hier meer over de reactienota en de nota zelf (Infomil).

Lees hier meer over de ingediende zienswijzen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Vervolg

De komende maanden werkt het Rijk aan de ontwerp-AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) 'nationale windturbinebepalingen leefomgeving' en het bijbehorende  milieueffectrapport (MER). Als deze gereed zijn kunt u een zienswijze indienen op de ontwerp-AMvB en op het milieueffectrapport, of een reactie geven via internetconsultatie.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.