Kennissessie voor ambtenaren: milieunormering windmolens (online)

11-09-2023 589 keer bekeken

Begin

05-10-2023 om 10:00

Einde

05-10-2023 om 11:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online kennissessie voor ambtenaren met een update over de status van de landelijke milieunormen en een praktijkvoorbeeld van een windpark waar lokale milieunormen zijn toegepast.

Doelgroep van deze sessie: ambtenaren van decentrale overheden

Deze online bijeenkomst organiseren we met als doel kennis uit te wisselen over de status van de landelijke milieunormen en ervaring te delen met het opstellen van lokale milieunormen.

Het voornaamste onderdeel van deze sessie is de bespreking van de casus Windpark Caprice, door een betrokken ambtenaar uit de gemeente Lingewaard. Bij dit windpark zijn eigen lokale normen vastgesteld, waarbij de criteria daarvoor uit de uitspraak van de Raad van State in de Nevele-arrestzaak zijn toegepast. Vooral interessant is dat Lingewaard niet alleen de gebruikelijke geluidsaspecten heeft meegenomen, maar ook aandacht heeft besteed aan het aspect tonaal geluid. Hoe dat is gedaan en waarom op die manier wordt toegelicht in deze sessie.

Tijdens deze sessie staan de volgende punten op de agenda: 

  • Update voortgang plan-m.e.r. en AMvB
  • Casus: Windpark Caprice, Lingewaard

Klik hier om je aan te melden 

UIterlijk de dag voor de sessie ontvang je het programma met de Teams-link.

Op 17 oktober organiseren we ook een online bijeenkomst over dit onderwerp voor bestuurders. Meer informatie over de bestuurlijke bijeenkomst vind je hier. Fijn als je dit wilt doorsturen naar jouw bestuurder.

 

Cookie-instellingen