Praktijkvoorbeelden

Hier lees je praktijkverhalen van provincies of gemeenten die aan de slag zijn gegaan met eigen, lokale milieunormen. Het opstellen van lokale normen mocht altijd al, ook voor het Nevele-arrest. Tot de inwerkingtreding van nieuwe landelijke milieunormen mag het sowieso nog steeds. Ook daarna is er ruimte om lokaal in de bandbreedte tussen grens- en standaardwaarde eigen lokale normen te stellen. Daarvoor kan nu al het voorwerk worden gedaan. Zo hoeven windprojecten niet stil te vallen in afwachting van de nieuwe landelijke normen. De praktijkverhalen hieronder bieden inspiratie en handvatten.

Tijdens ambtelijke kennissessies en bestuurlijke bijeenkomsten wordt vaak ook een casus besproken over lokale normen. Een overzicht van alle eerdere sessies en bijbehorende presentaties vind je hier.

    Cookie-instellingen