Eigen normeringen Windpark Goyerbrug

22-12-2022
614 keer bekeken

Hier lees je praktijkverhalen van provincies of gemeenten die aan de slag zijn gegaan met eigen, lokale milieunormen. Het opstellen van lokale normen mocht altijd al, ook voor het Nevele-arrest. Tot de inwerkingtreding van nieuwe landelijke milieunormen mag het sowieso nog steeds. Ook daarna is er ruimte om lokaal in de bandbreedte tussen grens- en standaardwaarde eigen lokale normen te stellen. Daarvoor kan nu al het voorwerk worden gedaan. Zo hoeven windprojecten niet stil te vallen in afwachting van de nieuwe landelijke normen. De praktijkverhalen hieronder bieden inspiratie en handvatten.

In juli 2021 vernietigde de Raad van State de vergunning voor Windpark Goyerbrug in Houten vanwege het Nevele-arrest. De gemeente besloot daarop om eigen, lokale milieunormen op te stellen. Tegelijkertijd moest de gemeente ook voor het bestaande Windpark Houten nieuwe maatwerkvoorschriften stellen.

Het plan voor Windpark Goyerbrug bestaat uit vier windturbines op een locatie die in 2001 is aangewezen als kansrijk en vervolgens in 2011 is opgenomen als zoekgebied in de gemeentelijke structuurvisie. In 2019 verleende de gemeente een vergunning, maar die werd in juli 2021 door de Raad van State vernietigd als gevolg van het Nevele-arrest.

De gemeenteraad van Houten besloot aanvankelijk om de nieuwe landelijke milieunormen af te wachten, maar het college besloot om toch met het project door te gaan vanwege de grote financiële risico’s. De initiatiefnemer had namelijk een beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen van de gemeente. De Raad van State stelde de initiatiefnemer in het gelijk en stelde dat de gemeente uiterlijk op 12 oktober 2022 moest beslissen op straffe van een dwangsom van 100 euro per dag.

De gemeente Houten besloot de vergunningprocedure geheel overnieuw te doen en stelde eigen, lokale milieunormen op. Op 20 december 2022 stemde de gemeenteraad van Houten voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor Windpark Goyerbrug.

Windpark Houten

De gemeente Houten had in 2012 maatwerkvoorschriften gesteld voor dit windpark. De exploitant van het windpark startte een procedure om de geluidsvoorschriften in te trekken. Eind juni besloot het college om de geluidsvoorschriften in te trekken en terug te vallen op de landelijke geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Door het Nevele-arrest kon de gemeente niet terugvallen op die normen uit het Activiteitenbesluit. Daarom moest zij ook voor Windpark Houten nieuwe maatwerkvoorschriften voor geluid opstellen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.