Thema's

Alle onderwerpen die relevant zijn bij de ontwikkeling van een windproject, hebben we zo goed mogelijk onderverdeeld in een aantal thema's. Op deze pagina vind je het volledige overzicht en kun je doorklikken naar meer informatie. Mis je een onderwerp? Laat het ons weten via het contactformulier.

 

 
 • Milieunormering windturbines

  Milieunormen gaan onder meer over de maximale hoeveelheid geluid of slagschaduw. Ze zijn bedoeld om de omgeving te beschermen. Nieuwe landelijke normen zijn in de maak. Gemeenten en provincies kunnen hun eigen normen stellen. Daarvan delen we een aantal voorbeelden.

 • Gezondheid

  Als er plannen worden gemaakt voor het plaatsen van windturbines zijn omwonenden vaak bezorgd over mogelijke gevolgen voor hun gezondheid. We delen wat we weten over de effecten van geluid en vrijkomende deeltjes. We leggen ook uit welke positieve effecten windenergie heeft op gezondheid.

 • Zicht- en lichthinder

  Windturbines produceren een groot deel van de hernieuwbare energie in Nederland. Maar ze kunnen ook zorgen voor zicht- en lichthinder in de omgeving. Het gaat dan om visuele effecten als slagschaduw, lichtschittering, (knipperende) obstakelverlichting en verandering van het uitzicht of landschap.

 • Externe veiligheid

  De energietransitie gaat ons land duurzamer maken, maar brengt ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. De kans dat er iets gebeurt in de omgeving van een windturbine is erg klein. Windturbines moeten namelijk aan strenge veiligheidseisen voldoen.

 • Cultureel erfgoed en cultuurlandschappen

  Ons landschap is voortdurend in verandering. De energietransitie wordt nu steeds zichtbaarder. Dat vraagt om het vinden van de juiste balans tussen het maatschappelijk belang van cultureel erfgoed enerzijds en de mogelijkheden voor duurzame opwek anderzijds.

 • Natuur en biodiversiteit

  Windenergie op land is nodig voor de overstap naar duurzame energie, maar kan ongewenste effecten hebben op natuurwaarden en biodiversiteit. Daarom is het belangrijk om bij projecten oog te hebben voor de natuur en daar goede afspraken over te maken.

 • Radar en luchtvaart

  In de buurt van radarinstallaties en vliegverkeer gelden restricties voor de ontwikkeling van een windproject. Nationale veiligheid en vliegveiligheid moeten te allen tijden geborgd zijn. Bij dit thema lees je meer over radar, hoogtebeperkingen, obstakelverlichting en naderingsdetectie.

 • Windenergie in het energiesysteem

  We maken de overgang naar schone, duurzaam opgewekte energie, waaronder windenergie. Wat betekent windenergie voor ons energiesysteem en het volle elektriciteitsnet? En welke rol kunnen kleine windmolens spelen?

 • Omgevingsplan en vergunningen

  Dit hoofdstuk werken we nog uit en publiceren we later. Heb je een vraag dan kun je die stellen via het contactformulier.

 • Participatie

  Dit hoofdstuk werken we nog uit en publiceren we later. Heb je een vraag dan kun je die stellen via het contactformulier. In de tussentijd vind je al veel informatie op www.energieparticipatie.nl

 • Technische en financiële aspecten

  Hoe hangt het vermogen samen met de hoogte van een turbine? Welke materialen en onderdelen zijn recyclebaar? En hoe zit het met de financiële opbrengst en subsidies? Dat lees je bij dit thema.

  Cookie-instellingen