Handreiking lokale normering windparken regio Rotterdam

16-02-2022
2828 keer bekeken

Toen de uitspraak van de Raad van State van juni 2021 de landelijke milieunormen voor windparken buiten werking stelde, startte de regio Rotterdam met het ontwikkelen van een handleiding voor het opstellen van lokale milieunormen.

Deel 1 van de handleiding schetst de context, zowel maatschappelijk (zorgen om geluid, gezondheid, natuur en landschap bijvoorbeeld) en politiek als juridisch (Wabo, Elektriciteitswet, Omgevingswet). Deel 2 laat zien hoe je het proces kunt inrichten om te komen tot lokale normeringen, inclusief wie je bij dat proces kunt betrekken. Deel 3 geeft een overzicht van mogelijke lokale normen en geeft actuele voorbeelden.

De handleiding is opgesteld door de regio Rotterdam, maar kan landelijk gebruikt worden. Het is echter geen blauwdruk: pas het proces dus vooral aan op de lokale situatie.

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten en provincies als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen milieunormering voor windparken. Het biedt geen zekerheid of de set normen zal standhouden bij de Raad van State.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen