Handreiking lokale normering windparken regio Rotterdam

16-02-2022
2093 keer bekeken

Hier lees je praktijkverhalen over Wind op Land, waarbij provincies of gemeenten aan de slag zijn gegaan met eigen, lokale milieunormen. Voor de gemeentelijke cases geldt dat  de provincie de bevoegdheid voor de omgevingsvergunning overgedragen heeft aan de gemeente. (Op grond van de Elektriciteitswet is eigenlijk het college van GS het bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een windpark met een opgesteld vermogen van 5 MW of meer. GS kan echter gebruik maken van de mogelijkheid in het zesde lid van artikel 9f van de Elektriciteitswet om de bevoegdheid over te dragen aan de gemeente.) 

Toen de uitspraak van de Raad van State van juni 2021 de landelijke milieunormen voor windparken buiten werking stelde, startte de regio Rotterdam met het ontwikkelen van een handleiding voor het opstellen van lokale milieunormen.

Deel 1 van de handleiding schetst de context, zowel maatschappelijk (zorgen om geluid, gezondheid, natuur en landschap bijvoorbeeld) en politiek als juridisch (Wabo, Elektriciteitswet, Omgevingswet). Deel 2 laat zien hoe je het proces kunt inrichten om te komen tot lokale normeringen, inclusief wie je bij dat proces kunt betrekken. Deel 3 geeft een overzicht van mogelijke lokale normen en geeft actuele voorbeelden.

De handleiding is opgesteld door de regio Rotterdam, maar kan landelijk gebruikt worden. Het is echter geen blauwdruk: pas het proces dus vooral aan op de lokale situatie.

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten en provincies als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen milieunormering voor windparken. Het biedt geen zekerheid of de set normen zal standhouden bij de Raad van State.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.