Gezondheid

Plannen voor windturbines roepen bij omwonenden vaak vragen op over mogelijke gevolgen voor hun gezondheid. Hun vragen gaan vooral over de effecten van geluid en vrijkomende deeltjes. We delen de informatie die daarover bekend is. En we leggen uit welke positieve effecten windenergie heeft op gezondheid ten opzichte van fossiele brandstoffen.

 • Positieve effecten van duurzame energie

  Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de transitie naar duurzame energie, zoals windenergie, een positief effect heeft op de gezondheid en veiligheid in Nederland.

 • Wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid

  Windturbines op land produceren op een schone manier energie, maar bij omwonenden leven er zorgen over de mogelijke gezondheidseffecten van (het wonen nabij) windturbines. Wat is daarover bekend? Verschillende instanties doen of deden onderzoek.

 • Geluid van windturbines en gezondheid

  Iedereen die in de buurt van een windturbine is geweest, weet dat de ronddraaiende wieken een herkenbaar zoevend geluid maken. Dit geluid kan als hinderlijk worden ervaren. Daarom zijn er regels om overlast zo veel mogelijk te beperken.

 • Bisfenol A / vrijkomende deeltjes

  Vragen van omwonenden van windturbines gaan ook over of er kleine deeltjes vrijkomen door het draaien van de wieken. Zoals plastic, bisfenol A of andere chemische stoffen.

 • Vragen en antwoorden over gezondheid

  Hier vind je voor het thema gezondheid veelgestelde vragen en antwoorden.

  Cookie-instellingen