Radar en luchtvaart

Radar

In Nederland staan verschillende militaire en civiele radarposten die zorgen voor de vliegveiligheid en de nationale veiligheid. Windturbines kunnen verstoring op de radar veroorzaken. Om de veiligheid te borgen bestaat in bijna heel Nederland een toetsingsplicht voor nieuwe windenergieprojecten.

Lees verder over radar (RVO)

Luchtvaart

De ruimte in het Nederlandse luchtruim is schaars. Er gelden verschillende bouwhoogtebeperkingen voor obstakels en bouwwerken, zoals windturbines. Deze beperkingen zijn ontstaan uit de eisen van de burgerluchtvaart en de luchtmacht.

Lees meer over de huidige hoogtebeperkingen en bekijk de viewer op de website van RVO.

Herziening beleid hoogtebeperkingen

Met de komst van steeds hogere objecten (zoals woontorens en windturbines) moet ten behoeve van woningbouw en de energietransitie de ruimte in de lucht steeds meer gedeeld en verdeeld worden. Ook is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de bestaande hoogtebeperkingengebieden ten behoeve van luchtvaartveiligheid rondom luchthavens onvoldoende aansluiten bij de vliegroutes van de moderne luchtvaart. Om die reden wordt het obstakelbeleid rondom luchthavens herzien om de belangen van hoogbouw en luchtvaart zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Gekoppeld aan de actualisatie van internationale richtlijnen van de VN burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) is de verwachting dat de inhoudelijke uitwerking van nieuw obstakelbeleid in 2025 gereed is en de juridische implementatie daarvan in 2028. Tot die tijd gelden de huidige regels.

Obstakelverlichting en naderingsdetectie

Voor de vliegveiligheid moeten windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer obstakelverlichting hebben. In bepaalde gebieden, zoals dicht bij een vliegveld of in een laagvlieggebied, gelden nog strengere eisen. Daar moeten windturbines met een lagere tiphoogte ook obstakelverlichting hebben. Deze rode verlichting kan ’s avonds en ’s nachts hinderlijk zijn voor de omgeving. Met een naderingsdetectiesysteem kan deze verlichting deels worden uitgeschakeld. Zo ervaren omwonenden minder overlast. Een aantal provincie biedt een eenmalige subsidie aan voor de aankoop en installatie van een naderingsdetectiesysteem voor bestaande windparken.

Lees meer over obstakelverlichting en de subsidieregeling op de website van RVO

Praktijkvoorbeelden naderingsdetectiesystemen

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen