Waarom is opwek van windenergie op land nodig?

Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt om uit te kunnen leggen waarom wind op land nodig is. Zoals informatie over beleid, het narratief wind op land en een infographic met facts & figures. Je kunt dit gebruiken om vragen van omwonenden en andere betrokkenen te beantwoorden.

 

 
 • Klimaatafspraken

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70 procent van ons elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare (duurzame) bronnen komt. Windenergie op land levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van klimaatafspraken.

 • Windenergie in het energiesysteem

  We maken de overgang naar schone, duurzaam opgewekte energie, waaronder windenergie. Wat betekent windenergie voor ons energiesysteem en het volle elektriciteitsnet? En welke rol kunnen kleine windmolens spelen?

 • Narratief wind op land

  Omwonenden van (mogelijke locaties voor) windparken en andere organisaties en personen, hebben vragen en zorgen over windturbines. Het ‘narratief wind op land’ is geschreven om uit te leggen waarom wind op land nodig is binnen het toekomstig energiesysteem, waarbij er ook oog is voor de zorgen

 • Weblog: Waarom wind op zee én op land? (TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR)

  Het ministerie van EZK legt in een weblog uit hoeveel duurzame energie we nodig hebben, waarom zonne- en windenergie elkaar goed aanvullen en waarom windturbines op land én op zee onmisbaar zijn voor het verduurzamen van Nederland. WEBLOG TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR IVM WIJZIGINGEN DEPARTEMENTEN

 • Infographic: Wat leveren windturbines op?

  Windturbines leveren veel op. Voor burgers, maar ook voor onze nationale stroomvoorziening. RVO brengt in een infographic de ontwikkelingen van windenergie op land in beeld.

  Cookie-instellingen