Nevele-arrest en de gevolgen voor windparken

Op 30 juni 2021 deed de Raad van State een uitspraak die gevolgen heeft voor windparken in Nederland. Het gaat dan om windparken met 3 of meer windmolens. Tot 30 juni 2021 konden we in Nederland landelijk vastgestelde milieuregels voor windturbines en windparken hanteren bij de besluitvorming. Die landelijk geldende regels van het Rijk waren opgenomen in het toenmalige Activiteitenbesluit. Die regels gaan bijvoorbeeld over de maximale hoeveelheid geluid of slagschaduw die een windpark mag veroorzaken voor de omgeving. Deze algemene milieuregels zijn met de uitspraak van 30 juni buiten werking gesteld. De Raad van State oordeelde over een uitbreiding van het windpark in Delfzijl Zuid dat er volgens het Europees recht een uitgebreid milieuonderzoek (plan-m.e.r.) had moeten plaatsvinden voor deze landelijke regels. Dat is niet gebeurd en zolang die milieubeoordeling niet is gemaakt, mogen overheden voor windparken geen besluiten nemen op basis van die landelijke milieuregels uit het toenmalige Activiteitenbesluit (nu het BAL).

De uitspraak van de Raad van State sluit aan bij een eerdere uitspraak (arrest) van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in een Belgische zaak. In België hanteerde men ook landelijke algemene milieuregels voor windparken. In deze zaak (de zaak Nevele) is op 25 juni 2020 geoordeeld door het Europese Hof dat er een milieubeoordeling (plan-m.e.r.) gemaakt had moeten worden. De Raad van State heeft in de zaak rondom het windpark in Delfzijl dit Nevele-arrest gevolgd.

Bekijk hier het filmpje met uitleg over de uitspraak van de Raad van State

Lees hier meer over de uitspraak van de Raad van State (IPLO).

Lees ook verder bij de Vraag & Antwoord op deze Helpdesk

 

Cookie-instellingen